Ejendomskontoret holder lukket følgende dage!

Ejendomskontoret holder lukket følgende dage!

  • Torsdag d. 18. april 2019                      Skærtorsdag
  • Fredag d. 19. april 2019                         Langfredag
  • Mandag d. 22. april 2019                      2. Påskedag
  • Onsdag d. 1. maj 2019
  • Fredag d. 17. maj 2019                          Stor Bededag
  • Torsdag d. 30. maj 2019                        Kristi Himmelfartsdag
  • Fredag d. 31. maj 2019
  • Onsdag d. 5. juni 2019                           Grundlovsdag
  • Mandag d. 10. juni 2019                       2. Pinsedag

Afdelingsmøde 26/3

Der er blevet indkaldt til afdelingsmøde tirsdag 26. marts 2019 kl. 19.

Dagsorden for afdelingsmødet:
1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg
2. Fremlæggelse af årsberetning
3. Kort fremlæggelse af årsregnskab 2017/2018 v/Troels B. Kristensen, Bo-Vita
Regnskabet er godkendt af bestyrelsen, vedtaget på tidl. afdelingsmøde.
4. Godkendelse af driftsbudget 2019/2020
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af medlemmer og suppleanter til afdelingsbestyrelsen.
7. Eventuelt.

Bemærk at der under punkt 7 kan drøftes alt, men ikke vedtages noget.

Der kan ikke stemmes pr. brev.

Der vil blive serveret vand og snacks. Vi håber at mange vil møde op.

Vi gør opmærksom på at rygning kun er tilladt uden for lokalerne.