Bestyrelsen

Afdelingsmøde 3/2-2020

Der er blevet indkaldt til afdelingsmøde man 3. februar 2020 kl. 19.

Dagsorden for afdelingsmødet:
1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg
2. Fremlæggelse af årsberetning
3. Kort fremlæggelse af årsregnskab 2018/2019 v/Troels B. Kristensen, Bo-Vita
Regnskabet er godkendt af bestyrelsen, vedtaget på tidl. afdelingsmøde.
4. Godkendelse af driftsbudget 2020/2021
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af medlemmer og suppleanter til afdelingsbestyrelsen.
7. Eventuelt.

Bemærk at der under punkt 7 kan drøftes alt, men ikke vedtages noget.

Der kan ikke stemmes pr. brev.

Der vil blive serveret vand og snacks. Vi håber at mange vil møde op.

Vi gør opmærksom på at rygning kun er tilladt uden for lokalerne.