Bestyrelsen, Bo-Vita, Ejendomskontoret

Orientering til alle Beboere

EFFEKTER I OPGANGE – CYKLER, BARNEVOGNE, SKO, AFFALD MV.

Som de fleste ved, har der lige været en stor brand i Vanløse, hvor branden hurtigt formerede sig. For blandt andet at kunne undgå dette, beder vi nu Jer beboere om at hjælpe til med at holde gangarealer tomme.

Ved gennemgang i afdelingerne har vi konstateret, at mange har effekter stående i opgangen, og dette er ikke tilladt, da det er en brand- og redningsvej.

Vi skal bede alle om at fjerne hvad de har stående i opgangene – sko, affald, cykler, blomster, barnevogne mv. og dette skal ske omgående.

Det er kun tilladt at have en dørmåtte liggende foran sin dør – intet andet.

Det er ikke vores personales opgave, at fjerne Jeres effekter, men hvis ikke det bliver fjernet, vil personalet fjerne det og der vil blive pålagt en udgift på jeres husleje. 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *