Referat af afdelingsmøde i Kamhusene den 26/3-2019

Referat af afdelingsmøde i Kamhusene den 26/3-2019

Kirsten- dirigent

Dalal- referent

Stemmeudvalg- Anne Bode, Alili

9 beboer mødt op inkl. bestyrelsen

Bemærkninger til årsberetningen

Storaffald ved flytning:

 • Når nogen flytter ud, skal de sørge for at smide skrald ud det rigtige sted. Det er især de store møbler der står til gene. Jan orienteres
 • Forslag til at synliggøre at man får huslejestigning, hvis ikke man smider affald ud det rigtige sted.
 • Hvis man opdager hærværk, er det vigtigt at man som beboer gør opmærksom på dette til Jan. Især med klokkesæt og hændelse. Beboere er utilfredse når der begås hærværk og vi så skal betale over husleje.

Årsregnskab: Fremlagt til orientering

 • 3 mil. I overskud fra landsbyggefonden, bruges til dækning af underskud fra tidligere år, samt henlæggelser til vedligehold.

Godkendelse af driftsbudget 2019/2020- ENSTEMMIGT GODKENDT af fremmødt

 • Ingen huslejestigning i år.

Indkomne forslag: FORSLAG enstemmigt vedtaget.

 • Parkerings problemer med pladsmangel. Co-park- arbejder på sagen
 • Der vil blive kaldt til ekstraordinært møde når KK har set på forslaget, for at vedtage regler om parkering i samarbejde med Co-park

Regler for leje af selskabslokale: Støj og larm efter kl. 24

 • Beboere der ikke overholder reglerne for leje af lokalet, bliver udelukket fra at leje lokalet. Dvs. at de ikke får lov til at låne beboerlokalet igen.  FORSLAG ER enstemmigt GODKENDT

Hjemmesiden for Kamhusene: FORSLAG enstemmigt vedtaget

 • Anne Bode, forslagsstiller ønsker opgradering af hjemmesiden, da hun argumentere for at det er mere overskueligt at være up to date (referater- regler mm.) ISÆR for nye tilkommende beboer. (bestyrelsenà hjemmesiden er under opgradering) – forslag til Anna Bode kan hjælpe til at arbejde med hjemmesiden. Enstemmigt vedtaget.

Ønske om bedre modtagelse af nye tilflyttede beboer:

Bestyrelsen er ikke interesseret i en personlig velkomst til nye tilflyttere. IKKE VEDTAGET. BESTYRELSEN ER ENIGE OM AT DET ER JANS (EJENDOMSMESTER) OPGAVE. Enstemmigt vedtaget.

Optegning af parkeringsbås er behandlet under punkt A.

Dalal og Thomas genvalgt til bestyrelsesmedlem for 2 år

Velkommen til Anna Bode vores nye suppleant for 1 år

Eventuelt:

 • Ny bord og bænk ved hundegård. à Vil blive opsat i år
 • Skal få låsen op til opslagstavle ved blok 2 så relevant materiale kan opsættes.

Med Venlig Hilsen afdelingsbestyrelsen