Regler for brug af motionsrum

Nøgler kan afhentes på ejendomskontoret i kontortiden.

Der kvitteres for modtagelse af nøgle og der udleveres regler for brug af motionsrum.

Nøglen er personlig og må ikke lånes ud. Det er ikke tilladt ar kopiere nøglen.

Unge under 18 år må kun benytte motionsrummet sammen med en forælder.

Motionsrummet må ikke bruges som opholdsrum.

Der må ikke ryges eller spises mad i rummet.

Der må ikke spilles musik der kan genere beboere.

Redskaber må ikke fjernes fra rummet.

Vægte må ikke smides på gulvet.

Overholdes dette ikke, vil nøglen blive inddraget.

Det er tilladt at bruge rummet alene. Men det anbefales at man træner to sammen.

Træningstid maks 1 time, hvis der er andre der vil til i perioden kl. 7:00 – 19:30

Er rummet optaget, må den næste der vil benytte rummet, vente.

Ønsker flere at benytte rummet samtidigt, laves der aftaler indbyrdes.

Efter benyttelse, rydder hver enkelt op efter sig.

Træning sker på eget ansvar.

Der er opsat et skema i motionsrummet, hvor beboere der ønsker at træne på bestemte dage og tider, kan skrive sig på, maks 2 gange om ugen. Turen må benyttes af anden beboer, når der er gået 15 minutter efter bestilte tid. Ønsker man at træne derudover, må man gå ned og se om eller hvornår der er ledigt.

Skriv opgangsnummer og etage i rubrikkerne.

Går der redskaber i stykker eller opstår der andre problemer, bedes det meddelt skriftligt i postkassen på muren ved nr. 22.

God fornøjelse

Med venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen