Bestyrelsen, Ejendomskontoret

Beboerorientering

Afløbsbrøndene ved parkeringspladserne i Kamhusene er nedbrudte og slidte. Derfor skal de udskiftes.

Arbejdet forventes bliver udført fra mandag den 9. marts 2020

Arbejdet er planlagt til udførelse i tidsrummet mellem kl. 07:00 – 18:00

Der tages forbehold ved dårligt vejr, som kan udskyde tidsplanen.

Asfaltarbejdet bliver opdelt i 4 etaper

For at arbejdet kan udføres, er det meget vigtigt, at alle køretøjer er fjernet fra parkeringsanlægget i det tidsrum, som er angivet.
Vi anbefaler dog at du får flyttet din bil/køretøj dagen før påbegyndelse af asfaltarbejdet.

Entreprenøren vil sætte de nødvendige skilte op et par dage før arbejdets påbegyndelse.

Vi beder/henviser jer til at parkere din bil eller køretøj på Kamvejens parkeringspladser eller offentlige parkeringsmuligheder.

Hvis du ikke har flyttet din bil eller køretøj på de oplyste datoer fjerner politiet den bil eller køretøj. Alle omkostninger i forbindelse med flytning/fjernelse af bilen/køretøjet, vil blive pålagt ejeren af bilen/køretøjet.

Entreprenøren vil forsøge at tage mest mulig hensyn til dig og dine naboer, men arbejdet kræver plads til diverse maskiner. Det kan derfor ikke undgås, at der vil være støjgener (og øget maskine kørsel i perioden).

Har du spørgsmål i forbindelse med astfaltarbejdet, bedes du kontakte ejendomskontoret.

Vi beklager eventuelle gener, du måtte have ved dette arbejde.

Med venlig hilsen
KloAgger A/S og Bo-Vita Afd. 6